Veenconcentraat

Dit unieke product wordt gewonnen uit veengrond, die duizenden jaren geleden ontstaan is. Er groeiden veel heidestruiken, die wij vandaag de dag niet veel meer in onze flora kunnen vinden.

Deze planten kennen geen belasting door milieuschadelijke stoffen zoals pesticiden.

Zo bevat Backs Veenconcentraat een grote schat aan biologisch waardevolle stoffen. De duif vindt in Veenconcentraat steeds waardevolle natuurvoedingsstoffen, die ze in de stofwisseling op veel fronten nodig hebben. Backs Veenconcentraat kan aan de duiven gedurende het gehele jaar met regelmaat gegeven worden.

Leverbaar in verpakking van 1000 ml.